Urininkontinens – ett stort prolem?

Det är många barn som lider av urininkontinens. Det kan tyckas vara ett stort problem men det finns hjälp att hämta. Det finns tex elektroniska hjälpmedel till denna typ av besvär. En klocka som diskret vibrerar när det är dags att gå på toalett kan ara en stor hjälp, se exempel https://dryandcool.se/shop/frontpage.html. På så sätt behöver inte ditt barn bekymra sig om att de andra barnen ser det. Det är också viktigt om ditt barn går på dagis att prata om dette med pedagogerna så att de är uppmärksamma på problemet och på så sätt bäst kan hjälpa ditt barn.

Âr det svårt att få bukt med kan det vara en stor hjälp att prata med en specialiserad barnpsykolog. Âr barnet inte så gammalt kanske det inte är nödvändigt men om barnet är 5 år och uppåt kan det vara en bra idé att tänka i dessa banor. Specialiserade barnpsykologer har ofta olika tekniker de kan använda sig av vid denna typ av problem. Ett exempel är att det ska vara roligt att gå ut på toaletten, exempelvis kan barnet sjunga en ramsa och dansa ut på toaletten. Det kan också vara en bra idé med ett slags belöningssystem, att barnet får något när det har varit duktigt och gått på toaletten. Det kan vara något så simpelt som klistermärken eller kanske en godisbit. Här är det bara kreativiteten som sätter gränserna. Det är dock viktigt att ta tag i detta problem innan det blir för stort för det kan då bli svårare att lösa. Viktigt är att inte blir sur på barnet men att försöka uppmuntra det i rätt riktning så att det förstår att det ska börja gå på toaletten,

Följer du ovanstående råd är du en bra bit på väg mot att hjälpa ditt barn att undgå olyckor.

Comments Off

You may also Like